courant

 

 

VIEF vzw seniorenknooppunt

Livornostraat 25

1050 Brussel

tel: 02/538 59 05

Voor meer inlichtingen: kijk even naar hun website.

www.vief.be