Om onze werking te optimaliseren en een beroep te kunnen doen op professionele diensten zijn wij aangesloten bij de Liberale Bonden van Gepensioneerden van VIEF Brabant.

vief Brabant is aangesloten bij de landelijke koepel' VIEF vzw'.

Via de landelijke koepel behartigen zij de belangen van het doelpubliek door vertegenwoordiging in diverse overleg- en adviesorganen op lokaal, provinciaal en landelijk vlak.